Âu Cơ

Theo Lĩnh Nam Chích Quái: Âu Cơ (?-?) là con gái của Đế Lai (anh em họ của Lạc Long Quân). Bà là tổ mẫu của người Việt.

Chuyện rằng: Trong khi đi tuần thú phương Nam, Đế Lai đã để Âu Cơ lại nơi hành tại. Khi Lạc Long Quân đi đến đây, thấy Âu Cơ xinh đẹp nên đem lòng yêu, liền hoá thành trang nam tử phong tư tú lệ, tả hữu kẻ hầu người hạ đông đúc…Âu Cơ thấy thế vui mừng e thẹn, bằng lòng đi cùng Lạc Long Quân và cùng nhau sinh hạ được bọc trăm trứng. Về sau thuỷ thổ tương khắc bèn chia 50 con theo cha và 50 con theo mẹ.

Âu cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu, suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Vua chia nước làm 15 bộ cho các em cai trị. Khi đó người dân xuống nước bắt cá hay bị Giao Long làm hại. Vua ra lệnh cho xăm lên mình hình Long Quân dưới dạng thuỷ quái, từ đó dân không bị tai hoạ Giao Long nữa. Tục xăm mình của người Bách Việt cũng bắt đầu từ đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *