Bà Ỷ Lan và tục tuẫn táng (chốn sống theo người chết)

Chúng ta thường nghe đến tục tuẫn táng tàn độc của các vua chúa trên thế giới như Trung Quốc. Vậy ở Việt Nam trong lịch sử liệu có tục tuẫn táng hay không???

Thưa các bạn theo lịch sử ghi chép lại thì Việt Nam ngày xưa cũng có tục tuẫn táng, thậm chí tập tục này tồn tại ngay thời đại mà Phật Giáo rất phát triển, đó là dưới thời Lý.

Ghi chép thứ 1:

Nguyên Phi Ỷ Lan bức chết Thượng Dương hoàng hậu và 76 cung nữ để chôn theo vua Lý Thánh Tông, trích ĐVSKTT:”Qúy Sửu, Thái Ninh năm thứ 2 (1073), (Tống Hy Ninh năm thứ 6). Bấy giờ mưa dầm, RƯỚC PHẬT PHÁP VÂN về kinh để cầu tạnh. Cúng thần núi Tản Viên.

Giam Hoàng thái hậu họ Dương, tôn Hoàng thái phi làm Linh Nhân hoàng thái hậu. Linh nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự, mới kêu với vua rằng: “Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú qúy người khác được hưởng thế thì sẽ để mẹ già vào đâu?”. Vua bèn sai đem giam Dương thái hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết chôn theo lăng Thánh Tông.”

Ghi chép thứ 2: Hoàng Thái hậu Ỷ Lan qua đời, 3 cung nữ bị bắt chôn theo, trích ĐVSKTT:

“Đinh dậu (1117), mùa thu, tháng 7, ngày 25, Ỷ Lan hoàng thái hậu băng, Hỏa táng, bắt 3 người hầu gái chôn theo.”

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: “Hỏa táng là lễ đạo Phật, chôn theo là tục nhà Tần, Nhân Tông đều làm theo, hoặc giả vâng lời dặn lại của thái hậu chăng?”

Ghi chép thứ 3: Việc bắt cung nữ tuẫn táng theo vua Lý Nhân Tông, trích ĐVSKTT

“Đinh Mùi (1127), tháng 12, ngày Ất Dậu, vua (Lý Thần Tông) bắt đầu ngự điên Thiên An coi chầu. xuống chiếu cho các quan bỏ áo trở. Ngày hôm ấy vua ngự giá đi Na Ngạn xem các cung nữ lên dàn thiêu để chết theo Đại Hành Hoàng Đế”

Theo : Tư Duy Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *