BỔ SUNG: Tên Húy và Miếu Hiệu của các vị kỳ nhân

Bọn mình đã sửa lại tên cho các vị vua. Bao gồm tên huý vào miếu hiệu của các vị để cho mọi người dễ nhớ và đỡ nhầm lần giữa các triều đại với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *