Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Tiên Hoàng (22 tháng 3 năm 924 – tháng 10 năm 979), tên húy là Đinh Bộ Lĩnh hoặc có sách gọi Đinh Hoàn là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam, vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử.

Năm 965, Ngô Xương Văn chết, quan trong triều nổi loạn tranh ngôi, liền bị Ông dẹp yên. Kể từ đó loạn 12 sứ quân chính thức nổ ra, nhưng bằng sự khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự, ông đã dẹp yên các sứ quân chỉ trong vài năm. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh được ca tụng là Vạn Thắng Vương, lên ngôi hoàng đế xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *