Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly (1336 – 1407), lấy tên húy Hồ Nhất Nguyên, là vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước Đại Ngu trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi vị Hoàng đế từ năm 1400 đến năm 1401 tự xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, sau đó giữ ngôi Thái thượng hoàng từ năm 1401 đến năm 1407. Trong thời gian cai trị, ông đã tiến hành nhiều cải cách sáng suốt, nhằm vực dậy một Đại Việt đã suy yếu trong một thời gian dài.

Từ khi thành lập vương triều mới, Hồ Quý Ly khẩn trương bắt tay xây dựng đất nước trên các lĩnh vực; nhằm mục đích xây dựng một chính quyền trung ương tập trung vững mạnh, khôi phục sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quan tâm đến việc xây dựng thế trận phòng thủ, sẵn sàng chống ngoại xâm.

Ông cho in tiền giấy, sửa đổi quy chế thi cử, tiến hành kiểm kê hộ tịch, đặt thuế, chú trọng phát triển thương nghiệp,… Ông còn cho xây dựng Tây Đô (Thanh Hoá) để làm phên giậu, bảo vệ cho kinh đô Thăng Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *