Lạc Long Quân

Theo Lĩnh Nam Chích Quái: Lạc Long Quân (2825 TCN – ?), là con trai của Kinh Dương Vương với con gái Long Vương ở hồ Động Đình. Tên là Sùng Lãm hiệu Lạc Long Quân. Lạc Long Quân nối ngôi, dạy cho dân việc cày cấy, nông tang, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng. Đôi khi ông trở về Thuỷ Phủ nhưng dân vẫn sống yên vui, hễ có việc gì chỉ cần lớn tiếng gọi “Bố ơi! Sao không lại cứu chúng tôi.” Lạc Long Quân sẽ tới ngay. Sau khi cùng Âu Cơ sinh hạ được 100 người con trai nhưng buộc phải chia ly, lúc ấy Lạc Long Quân nói: “Ta là nói Rồng đứng đầu thuỷ tộc, nàng là giống Tiên sống trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thuỷ hoả tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia ly. Ta đem 50 con về thuỷ phủ chia trị các xứ, 50 con theo nàng về trên đất, chia nước mà trị. Lên núi xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên.” Lạc Long Quân còn gắn liền với truyền thuyết diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh. Sau này, khi quân Ân Nam xâm lược nước Văn Lang, Lạc Long Quân đã khuyên vua Hùng tìm người kỳ tài ra cứu nước, người đó chính là Thánh Gióng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *