Lê Lợi

Lê Thái Tổ (10 tháng 9 năm 1385 – 5 tháng 10 năm 1433) tên khai sinh: Lê Lợi là một nhà chính trị, nhà lãnh đạo quân sự, người đã thành lập một đội quân người Việt và lãnh đạo đội quân này chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của quân đội nhà Minh từ năm 1418 đến lúc đánh đuổi hoàn toàn quân Minh ra khỏi Đại Việt vào năm 1428 sau đó xây dựng và tái thiết lại đất nước. Là người sáng lập vương triều Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Khởi nghĩa của ông chính là khởi nghĩa Lam Sơn, với các mốc đáng nhớ như là chiến dịch Tốt Động – Chúc Động; chiến dịch Chi Lăng – Xương Giang, và Hội thề Đông Quan.

Ông cũng thành công với các chiến dịch quân sự đánh dẹp các tù trưởng ở biên giới phía Bắc Đại Việt và quân đội Ai Lao. Về cai trị, ông cũng là người thiết lập lại trật tự, quy củ của chế độ quân chủ các triều đại Lý, Trần trước đây mà các thế hệ vua sau tiếp tục củng cố, phát triển cao hơn nữa. Ông được coi là vị vua huyền thoại của Đại Việt với tài năng quân sự, khả năng cai trị và lòng nhân ái đối với nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *