Lý Công Uẩn

Lý Thái Tổ (8 tháng 3 năm 974 – 31 tháng 3 năm 1028) tên thật là Lý Công Uẩn là vị hoàng đế sỉnh ra từ cửa Phật, sư Khánh Văn nuôi lớn, sư Vạn Hạnh dạy dỗ. Ông sáng lập nhà Lý, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028.

Ông học rộng biết nhiều, có tài trị nước, trong thời kỳ trị vì của mình, ông dành nhiều thời gian để đánh dẹp các nơi phản loạn, vì cơ bản nước Đại Cồ Việt vẫn chưa thu phục được lòng tin của các tộc người vùng biên cương. Thực thi nhiều quyết sách hữu dụng, triều đình trung ương dần được củng cố, các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La “rồng cuộn, hổ ngồi” vào tháng 7 năm 1010 và thành này được đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại 216 năm.

Việc đầu tiên ông làm sau khi dời đô là cho xây chùa ở phủ Thiên Đức (tức Cổ Pháp). Hai lần sai người sang Đại Tống thỉnh kinh: Lý kinh Địa Tạng (1010), Tam Tạng kinh (1018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *