Mạc Đăng Dung

Mạc Thái Tổ (22 tháng 11 năm 1483 – 11 tháng 9 năm 1541) tên thật là Mạc Đăng Dung, là nhà chính trị, hoàng đế sáng lập ra triều đại Nhà Mạc trong lịch sử Việt Nam.

Ông là một người có tài thao lược, trí dũng hơn người (chỉ trong 10 năm đã dẹp yên hầu hết các cuộc nổi loạn), là một tay anh hùng lập thân trong thời đại loạn (thời trẻ nhà nghèo, làm nghề đánh cá, từ tay không mà dựng nên đế nghiệp), một chính khách khôn ngoan, hành xử linh hoạt, kiên nhẫn chờ thời, biết mình biết người, trọng dụng nhân tài là người có sức thu phục nhân tâm lớn (thu phục đại bộ phận lòng dân trong nước, chiêu nạp dưới trướng nhiều tướng lĩnh có tài và trung thành). Mạc Đăng Dung là gương mặt có sự hội tụ 3 yếu tố quan trọng một cách rõ rệt hơn cả: “tài”, “tâm”, và “thời”. Là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 16 (đặc biệt về mặt chính trị và quân sự), một thế kỷ nhiều biến động mang tầm ảnh hưởng chưa từng có trước đó trong lịch sử dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *