Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi (1272 – 1346), tên tự là Tiết Phu, hiệu là Tích Am là một quan đại thần và nhà ngoại giao nổi tiếng triều Trần trong lịch sử Việt Nam.

Năm 1304, đời vua Trần Anh Tông niên hiệu Hưng Long thứ 12, ông tự làm thơ ví mình như “bông sen sinh ra trong giếng ngọc” nên được nhà Vua cho đậu Trạng Nguyên, ban cờ hiển vinh quy bái tổ. Năm Đại Khánh triều vua Trần Minh Tông (1314 – 1329), nhà Nguyên sai sứ sang phong vương cho nhà vua, Mạc Đĩnh Chi được cử làm Chánh sứ sang nhà Nguyên đáp lễ. Trong quá trình đi sứ của ông đã biểu hiện rất xuất sắc tài năng ngoại giao và tầm trí tuệ vĩ đại của ông khiến cho vua tôi nhà Nguyên vô cùng kính phục. Được phong tặng danh hiệu “lưỡng quốc Trạng Nguyên”

Ngoài ra, ông còn được biết đến là tổ tiên trực hệ của các đời Hoàng đế nhà Mạc, được Mạc Thái Tổ truy tôn miếu hiệu là Viễn Tổ, thụy là Kiến Thủy Khâm Minh Văn Hoàng Đế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *