Nguyễn Du

Nguyễn Du (sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766 –1820 tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam.

Nguyễn Du đã để lại một di sản văn chương đồ sộ với những tác phẩm kiệt xuất: Thơ chữ Hán: Thanh Hiên thi tập (1786 – 1804). Nam trung tạp ngâm (1805 – 1813). Bắc hành tạp lục (1813 – 1814)… Thơ chữ Nôm: Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh) gồm 3254 câu thơ lục bát và Văn tế thập loại chúng sinh gồm 184 câu viết theo thể song thất lục bát. Ngoài ra, ông còn có một số tác phẩm đậm chất dân gian như Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu và bài vè Thác lời trai phường nón.

Tác phẩm Truyện Kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong nền văn học trung đại Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là “Đại thi hào dân tộc” và được UNESCO vinh danh là “Danh nhân văn hóa thế giới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *