Nhân vật đáng tiếc nhất khi không được lên làm vua.

Truyền thuyết về Đinh Liễn:

Đinh Liễn là con trưởng của Đinh Bộ Lĩnh , thuở nhỏ được Trần MInh Công và cha dạy bảo . Ngài vốn là người say mê cung kiếm , cưỡi ngựa bắn giỏi , mắt sáng mày sắc , tiếng nói như chuông dáng đứng đàng hoàng oai phong .

Mới đầu khi xây dựng thế lực ở động Hoa Lư , chưa đủ mạnh , Đinh Bộ Lĩnh cho Đinh Liễn sang làm con tin cho nhà Ngô , tạm hòa hoãn và thần phục Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập , Nam Sách Vương Ngô Xương Văn . Được ít lâu , Đinh Bộ Lĩnh chiêu tập binh mã , biết tin hai vương cất binh tiến đánh Hoa Lư .

Hai vương vây thành đã hơn tháng mà vẫn không hạ được thành của Đinh có núi cao hào sâu , thành lũy kiên cố , liền treo ngược Đinh Liễn lên ngọn tre dưới chân thành rồi ra điều kiện : ” nếu Đinh Bộ Lĩnh không hàng sẽ giết chết Đinh Liễn

Trong thành ai cũng lo sợ xót thương cho Đinh Liễn , mẹ Liễn vật vã khóc than xin chồng đừng để hại tới sinh mệnh conTrên ngọn cây cao, Đinh Liễn không sợ hãi, thấy mẹ kêu khóc, Đinh Liễn ráng sức gọi to

– Xin cha mẹ và các tướng sĩ Hoa Lư, đừng vì con mà hỏng việc lớn! Đừng mở cổng thành, đừng đầu hàng ! Dẫu chết mình thân con cũng chẳng sá gì

Đinh Bộ Lĩnh thấy con trai cứng cỏi càng thêm vững vàng. Mọi người vô cùng nể phục.

Xương Văn cố tình làm Đinh Liễn đau mà kêu , lại dọa nếu không mở sẽ cắt dây cho rơi xuống

Đinh Bộ Lĩnh đứng trên thành , quát lớn :

– Hỡi quân vóc cáo gan chuột kia , bay giở trò ấy , chỉ hăm dọa được đàn bà con trẻ thôi , sao có thể làm nhụt được ý chí của ta , Bậc trượng phu chỉ nuôi chí lớn , lập công danh , cứu dân ra khỏi lầm than , đói rách binh đao , há lại bắt chước đàn bà tiếc thương con ư ?

Không làm gì được , Hai vương hạ Đinh Liễn xướng rút quân về

Biết Đinh Liễn là trang tuấn kiệt , Xương Văn tìm cách mua chuộc , dạy võ dạy binh đao , lại gả con gái thứ tư là Bảo Ngọc cho . Đinh Liễn một lòng giúp sức Nhạc Vương .

Trong trận đánh dẹp thôn Đường – Sơn Tây , Ngô Vương mắc mưu , bị trúng tên ngã xuống sông . Đinh Liễn trả thù , vây chặt hai thôn , giết kẻ đầu đảng phản nghịch tẩm dầu đốt trước linh sàng Ngô Vương .

Sau khi dẹp loạn , Đinh Liễn quay về Hoa Lư phò tá vua cha .

Từ đó , Đinh Liễn tung hoành ngang dọc cùng cha dẹp loạn các sứ quân . Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế , Đinh Liễn được phong là Nam Việt Vương .

Nhà Tống nghe tin vua Đinh lên ngôi lại dám xưng Hoàng Đế , đặt quốc hiệu , lập kinh đô , y như thiên triều thì giận lắm , cho là “ Man di nghịch tử “ liền cho sứ giả sang đòi cha con Đinh Bộ Lĩnh sang chầu . Đinh Liễn xin đi ,xét thấy nói năng lưu loát , ứng xử thông minh , vua Đinh đồng ý cho con đi sứ

Khi vào chầu vua Tống , Đinh Liễn ung dung điềm tĩnh . Vua Tống hỏi :

– Bộ Lĩnh không sang chầu , chỉ cử con trai sang là cớ làm sao ?

Đinh Liễn thưa :

– Cha thần còn bận dẹp loạn , xin được sang sau , nay chỉ cử mình thần sang .

– Nước ngươi là phiên thuộc của thiên triều, bao năm cống nạp ,nay lại dám xưng đế …

Đinh Liễn đáp ngay :

– Nước thần bao năm loạn lạc lầm than , mười hai nơi xưng vương cát cứ , ngóng trông mãi không được Thiên Triều cứu vớt sinh linh . Cha thần vốn quê mùa , thảo dã từ hang động tiến ra , vốn không có chí làm vua nhưng vì đời loạn , trăm họ lóng ngóng mới dựng cờ khởi nghĩa , đánh dẹp các vương cát cứ , thu phục giang sơn . Thần trộm nghĩ đánh thắng vua thì làm vua , đánh thắng 12 vua thì phải làm Đế . Tướng đó là mệnh trời trao chứ đâu phải ý riêng một họ ..

Vua Tống còn hỏi nhiều điều , Đinh Liễn đều trả lời trôi chảy , có lời khen , liền mở tiệc khoản đãi , sắc phong Đinh Bộ Lĩnh là Giao Chỉ Quận Vương , Đinh Liễn là Kiểm Hiệu thái sư .

Mùa xuân Nhâm Thân (972 ) Đinh Liễn lại sang nhà Tống , năm sau mới về , được phong là Tiết độ sứ An Nam đô hộ .

Vốn có nhiều công lao lẽ ra Nam Việt Vương Đinh Liễn phải được phong là Thái Tử nhưng lại có kẻ xúc xiếm ngài với vua cha , vua Đinh lại quá yêu thương con nhỏ nên lập Đinh Hạng Lang làm thái tử .Đinh Liễn vô cùng bực bội , cùng thuộc hạ đang đêm lẻn vào giết em trai là Đinh Hạng Lang . Vua Đinh đau lòng cấm Đinh Liễn vào chầu . Do quá day dứt , nghe lời khuyên của Khuông Việt Đại sự Ngô Chân Lưu , Đinh Liễn cho xây 100 trăm tòa tháp lớn bên sông Hoàng Long, lại xây 100 cột đá hình bát giác ( năm 1963 đắp đê nhân dân đã tìm thấy các cột đá này ) để tự sám hối .

Từ đó Nam Việt Vương bỏ kiếm cung , lập trong tư dinh một ngôi chùa ngày ngày lên hương thỉnh Phật .

Đỗ Thích là quan chi hậu nội nhân của Triều Đình , thấy Hạng Lang bị giết , Đinh Toàn còn thơ dại , Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương hiềm khích gay gắt , lại nhơ giấc mộng sao sa vào miệng cho là vận mệnh nhà Đinh đã hết , liền đầu đọc nhà vua và Nam Việt Vương Đinh Liễn .

Người xưa truyền lại , trước mấy ngày đó , đất động , núi chuyển , trời đang nắng bỗng sấm chớp ầm ầm , mưa xối xả nước đỏ ngầu như máu.

< Vậy là trong nửa năm trời ( 979 ) ba cha con vua Đinh đều chết bất đắc kỳ tử cả >Nay Đinh Liễn được thờ trong đền Vua Đinh cùng những Hoàng tử khácTheo : Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *