NHỮNG THỐNG KÊ THÚ VỊ VỀ MỘT SỐ VỊ TƯỚNG TRONG LỊCH SỬ (Giai đoạn 544 – 1945)

1. Vị tướng lắm tài, nhiều tật: Trần Khánh Dư.

2. Từ một hoạn quan trở thành một danh tướng lỗi lạc nam chinh bắc chiến: Thái úy Lý Thường Kiệt.

3. Từ một tay cướp nổi tiếng trở thành tướng tài nhà Tây Sơn: Lê Văn Hưng.

4. Hai vị tướng biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành: Nguyễn Bặc và Đinh Điền

5. Hai vị tướng đổi áo, hy sinh thân mình cứu chủ: Lê Lai (đổi vai cứu Lê Lợi) và Lê Phước Điển (mặc áo ngự cứu Nguyễn Ánh).

6. Vị tướng tự thiêu để xin tha mạng cho lính dưới quyền: Võ Tánh (khi bị quân Tây Sơn chiếm đánh Bình Định, Võ Tánh đã viết thư xin tự thiêu để mong quân Tây Sơn tha mạng cho quân sĩ).

7. Nữ tướng từng giả trai xin tòng quân cứu nước: Nguyễn Thị Bành (Khởi nghĩa Lam Sơn).

8. Vị nữ tướng không bao giờ khuất phục: Bùi Thị Xuân (Tây Sơn)

9. Danh tướng giỏi lặn bậc nhất trong lịch sử: Yết Kiêu.

10. Vị tướng thủ lĩnh đội quân chim bồ câu: Nguyễn Chích (Khởi nghĩa Lam Sơn).

11. Vị tướng mà chỉ nghe tên thôi, quân Chiêm Thành không đánh mà xin hàng: Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (nhà Lê Sơ).

12. Vị tướng vì yêu mà cướp hôn: Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Cre : cường phạm.

Nguồn : tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *