Phùng Hưng

Phùng Hưng (761 – 802) tự Công Phấn, hiệu là Đô Quân, ông là lãnh tụ một cuộc nổi dậy chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ ba (602–905) trong lịch sử Việt Nam.

Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, thuộc Giao Châu. Ông vốn con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Chuyện kể rằng ông đã từng đánh chết một con hổ, có thể quặp hai con trâu mộng mà vẫn chạy như thường, trừ được hoạ cho làng Đường Lâm.

Năm 779, anh em Phùng Hưng đem quân đi tuần các ấp lân cận, đánh đâu được đấy. Phùng Hưng đổi tên là Cự Lão hiệu là Đô Quân, tất cả đều quy thuận, uy danh chấn động, muốn đánh lấy Đô hộ phủ, nhưng lực lượng chưa thật đủ mạnh để đánh bại quân địch, ông đã cùng các tướng tỏa đi xung quanh chiêu mộ thêm binh lính và sắm thêm vũ khí.

Sau khi chiếm được, Phùng Hưng vào Đô hộ phủ trị vì bảy năm rồi mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *