Trần Bình Trọng

Trần Bình Trọng (1259 – tháng 2, 1285) là một danh tướng nhà Trần, thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo, con gái của Trần Thái Tông. Sau này, con gái của Trần Bình Trọng, Chiêu Từ Hoàng hậu, là mẹ của Trần Minh Tông. Tháng 1 năm 1285, Trần Bình Trọng được Hưng Đạo Vương và Lưỡng cung (tức Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) giao cho một nhiệm vụ nặng nề: giữ vùng Đà Mạc – Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, đảm bảo cho bộ chỉ huy quân kháng chiến rút lui. Do sự chênh lệch quá lớn về quân số, Trần Bình Trọng bị bắt, tướng Nguyên tìm mọi cách để khai thác thông tin, dọa nạt, dụ dỗ ông. Tuy nhiên, Trần Bình Trọng kiên quyết không khuất phục. Khi được hỏi có muốn làm vương đất Bắc không, Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi”. Sau đó, ông được nhà Vua truy phong làm Bảo Nghĩa vương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *