Trận đánh khốc liệt trong “Anh Hùng Bán Than – Trần Khánh Dư”

Trong trận Nhai Môn, Lục Tú Phu đã cõng Tống đế Bính nhảy xuống biển tự tử khi thế trận quân Tống thất bại trước sự tấn công của quân Nguyên do Trương Hoằng Phạm chỉ huy. Mặc dù vậy, sử Trung Quốc vẫn xếp ông cùng với Văn Thiên Tường và Trương Thế Kiệt là “Tống mạt tam kiệt”, ba vị anh hùng của nhà Tống mạt.

Team Đại Việt Kỳ Nhân đã rất trau chuốt từng chút một để cố gắng minh hoạ nhân vật một cách gần với sử liệu nhất.

Từ bến thuyền cho đến trang phục, quan lại và người nông dân. Bọn mình đã cố gắng xây dựng hình ảnh gần với lịch sử nhất.

Tuy nhiên vẫn có nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm sử liệu ví dụ như là hình dạng nón “Ma lôi” của Trần Khánh Dư bên mình không tài nào tiềm ra tư liệu nên buột phải phóng tác .

Mong các bạn luôn ủng hộ dự án để bọn mình có thể cho ra tiếp những tác phẩm gắn liền hình ảnh gần gũi và chân thật nhất trong lịch sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *