Trần Quang Diệu

Trần Quang Diệu (1760 – 1802) là một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương triều này, nhưng không thành công, và cả hai đều bị vua Gia Long xử tội chết.

Theo lời kể dân gian, Trần Quang Diệu là người rất giỏi võ, thông thạo môn đại đao, và vì mối giao hảo với Nguyễn Nhạc, nên ông đã gia nhập khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ buổi đầu.

Tháng 7 năm Nhâm Tý (1792), vua Quang Trung đột ngột qua đời. Tuân theo di chiếu, Trần Quang Diệu phò Nguyễn Quang Toản (10 tuổi) lên ngôi, tức vua Cảnh Thịnh. Năm 1802, thành Phú Xuân thất thủ vào tay nhà Nguyễn, ông đem binh sĩ đánh giải vây, quân Nguyễn đầu hàng, ông sai làm lễ liệm táng cho hai người dũng cảm Võ Tánh và Ngô Tùng Châu và tha cho tướng sĩ nhà Nguyễn, không giết một ai. Cho nên sau này có giả thuyết cho rằng nhờ vậy mà ông được Gia Long ban đặc ân uống thuốc độc, khỏi bị voi xé như vợ con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *