Trần Quốc Toản

Trần Quốc Toản (1267 – 1285), hay Hoài Văn hầu hoặc Hoài Văn vương, là một tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Nhân Tông.

Ông nổi tiếng có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và hi sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự tích về ông được đánh giá là hiển hách, thể hiện sự dũng mãnh và kiên định của một người thanh niên trẻ tuổi trước giặc ngoại xâm.

Câu chuyện của ông được lưu truyền dựa vào điển tích sau đây: Tháng 10 năm 1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Bình Than, cùng viên quan bàn kế chống quân Nguyên. Vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm thanh kiếm, tay kia bóp nát quả cam lúc nào không hay. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và người nhà thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, ông tự thêu 6 chữ (phá cường địch, báo hoàng ân) lên cờ, để trang bị cho quân đội của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *