Triệu Đà

Triệu Đà (257 TCN – 137 TCN), sau khi chiếm được Âu Lạc, ông đem sát nhập vào quận Nam Hải của mình, lập nên một quốc gia tự trị với quốc hiệu là Nam Việt. Ông vốn là người Trung Quốc, quê ở huyện Chân Định, quận Hằng Sơn (ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc), miền Bắc Trung Quốc.

Năm 207 TCN, Triệu Đà cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm và Tượng quận; tự xưng “Nam Việt Vũ Vương”. Năm 188 TCN, Triệu Đà tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi nhà Hán, tự xưng “Nam Việt Vũ Đế” và cất quân đánh nước Trường Sa, chiếm được mấy huyện biên giới của Trường Sa mới chịu thôi. Triệu Đà thực thi chính sách “hoà tập Bách Việt” nhằm thống nhất các bộ tộc Bách Việt.

Năm 137 TCN, Triệu Đà chết đi, con cháu tiếp tục được bốn đời vua Nam Việt, cho đến năm 111 trước Công Nguyên mới bị nhà Hán chiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *