Yết Kiêu

Yết Kiêu (1242-1301) là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, ông là gia nô và một trong 5 mãnh tướng dưới trướng Quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo.

Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng biệt tài thủy chiến của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII. Tương truyền, ông có sức khỏe và dũng cảm lạ thường. Một hôm thấy hai con trâu trắng đang húc nhau trên bãi cát, ông dùng đòn gánh phang khiến cả hai con trâu chạy biến xuống nước. Ông mới biết hai con trâu mình vừa đánh là trâu thần, sờ lại đầu đòn gánh thì thấy còn dính vài cọng lông, ông liền nuốt lấy, từ đó mà ông bơi lặn giỏi. Ông lội nước hàng mấy dặm như đi trên đất và thường lặn lội bắt cá, mò trai cả ngày dưới nước, kiếm tiền nuôi thân.

Có thể coi Yết Kiêu như ông tổ của Lữ đoàn Đặc công 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *