Board Game Đại Việt Kỳ Nhân (bộ nâng cao)

650,000 

Bộ nâng cao bao gồm 100 lá.

Trong đó có 50 lá Kỳ Nhân và 50 lá thông tin.

Và một cuốn hướng dẫn chơi có kèm hình ảnh minh họa.