Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Vua Quang Trung xem ra vẫn có người không đồng thuận.

Một số sĩ phu tiêu biểu có tư tưởng muốn phục hưng chính quyền Lê – Trịnh, chống đối phong trào Tây Sơn 1. Lý Trần Quán Những tư liệu còn lại cho tới thời nay cho thấy, Lý Trần Quán sinh năm 1734 trong một gia đình rất trọng chữ nghĩa ở thôn Kim […]

Đại Việt Kỳ Nhân: When Vietnam’s Prolific History Meets Board Game

https://saigoneer.com/saigon-culture/20536-%C4%91%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-k%E1%BB%B3-nh%C3%A2n-when-vietnam-s-prolific-history-meets-board-game?fbclid=IwAR3KbrGB2-g7Z3XSSICMQnCrNmVM9knLUOsIynTPEm_V9nntB1IkEouD_j0 After copious exchanges with friends from abroad, Tô Quốc Nghị had a flash of realization: just like his friends’ countries, Vietnam has always had a wicked awesome history, but the dull, uninspiring textbook lessons have misled people into thinking it’s not. Then comes Đại Việt Kỳ Nhân, an art project that aims to retell […]

Đại Việt Kỳ Nhân, board game lịch sử mang theo dáng vóc của các anh hùng hào kiệt

https://urbanistvietnam.com/vietnam-music-art/16973-%C4%91%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-k%E1%BB%B3-nh%C3%A2n-board-game-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-mang-theo-d%C3%A1ng-v%C3%B3c-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-anh-h%C3%B9ng-h%C3%A0o-ki%E1%BB%87t?fbclid=IwAR0LPYo5duvhNmJ1FCsxjouHCn-aBAd0xlDWcNHc3h_dA3IohzCSmconA-E Qua những cuộc trò chuyện với đối tác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc, anh Tô Quốc Nghị nhận ra rằng lịch sử Việt Nam xưa nay vốn hào hùng không thua kém gì các nước bạn, nhưng phương thức truyền tải lại quá khô khan, thiếu tính sinh động. Từ […]

Những điều Chưa kể về chuỗi ngày Lưu vong trên đất Xiêm La của Hoàng đế Gia Long – Nguyễn Phúc Ánh và những Sinh hoạt thường nhật của nhà vua An Nam

Sau 2 lần thất bại, vua Xiêm cho chúa Nguyễn và những người theo ông định cư tại phía nam huyện Tonsamrong – Ta gọi là Long Kỳ, ngoại thành Bangkok và trợ cấp một khoản tiền là 5 chang ~ 400 bath hàng năm. Vua Xiêm cũng tặng cho Nguyễn Ánh 1 khay trầu, […]

KHOẢNG TRẮNG 20 NĂM CỦA LÝ CHIÊU HOÀNG (VỊ NỮ HOÀNG DUY NHẤT CỦA NƯỚC TA)

Quả núi Tiêu Sơn có nhớ công Mà em đem nước để theo chồng (Vịnh Lý Chiêu Hoàng – Tản Đà) Lý Chiêu Hoàng là một trong những nhân vật đặc biệt trong lịch sử. 60 năm cuộc đời, 2 lần bị phế, 2 lần làm vợ và 6 danh hiệu. Bà có 20 năm […]

Trận đánh khốc liệt trong “Anh Hùng Bán Than – Trần Khánh Dư”

Trong trận Nhai Môn, Lục Tú Phu đã cõng Tống đế Bính nhảy xuống biển tự tử khi thế trận quân Tống thất bại trước sự tấn công của quân Nguyên do Trương Hoằng Phạm chỉ huy. Mặc dù vậy, sử Trung Quốc vẫn xếp ông cùng với Văn Thiên Tường và Trương Thế Kiệt […]

NGUYỄN TRÃI – VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN TRONG CHÍNH SỬ

Note: Bài viết không mang tính chất phá án. 1. Trong Đại Việt sử Ký toàn Thư (ĐVSKTT): Theo ĐVSKTT, năm nhâm tuất, Đại Bảo thứ 3 (1442): “Ngày 27 vua đi tuần miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh. Nguyễn Trãi đón vua ngự chùa Côn Sơn, ở hương của Nguyễn Trãi. Vua […]

Vì sao đầy ‘tội lỗi’, Trần Khánh Dư vẫn được vua nhà Trần tin dùng?

Thời đại nhà Trần có nhiều danh tướng, bên cạnh những vị vua anh minh, có thể kể: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Trong số những người vừa kể, Trần Khánh Dư là […]